Over Zaan Primair

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-zuid.

Daarnaast hebben we twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, en eentje voor speciaal voortgezet onderwijs. Met het dienstencentrum vormen zij samen Dynamica XL. Ons expertisecentrum passend onderwijs.

Ook hoort de Kernschool bij de scholengroep. Deze school verzorgt eenjarige opvang voor nieuwkomers in Nederland.