1 februari 2013

52 scholen worden ‘excellent’. De Kernschool genomineerd.

Vanaf volgende week mogen 52 scholen zich excellent noemen. 31 basisscholen en 21 scholen in het voortgezet onderwijs krijgen maandag dat predicaat van staatssecretaris Dekker.

Van de Zaan Primair scholengroep is De Kernschool genomineerd. Het wordt dus spannend komende maandag.

Om als ‘excellent’ te worden beoordeeld moeten de scholen over de hele breedte goede resultaten halen. Een jury onder leiding van oud-voorzitter Van Wieringen van de Onderwijsraad heeft onder meer gekeken naar de toename van vaardigheden of kennis van leerlingen en welke bijdrage de school daaraan levert. Verder spelen de omstandigheden waaronder een school werkt een rol.

De scholen konden zich het afgelopen jaar aanmelden voor de kwalificatie en 142 maakten van die mogelijkheid gebruik. De jury heeft de scholen bezocht en beoordeeld. Welke scholen worden onderscheiden, wordt pas maandag bekend.

kernschool

 De Kernschool