Search results: klachten

Resultaat klachtenbehandeling casinospel

In december en januari is obs Hannie Schaft zeer negatief in de pers gekomen vanwege het “zogenaamde” casinospel. Er zijn diverse berichten geweest in de Telegraaf en een aantal regionale kranten over de klacht van een moeder tegen het zogenaamde ‘casinospel’ in één van de groepen van obs Hannie Schaft. De betreffende ouder heeft meerdere rechtsgangen gevoerd tegen de school en het bestuur. Recent is de laatste uitslag van de landelijke klachten commissie binnen gekomen.

De school en het bestuur hebben juist gehandeld.

Het is te betreuren dat de school door deze situatie in een kwaad daglicht is gesteld. Het bestuur is ervan overtuigd dat dit zeer ten onrechte is. De Hannie Schaft is een goede school met aandacht voor leerlingen en ouders.  Wij hopen dan ook dat  hiermee een hele vervelende periode voor de school is afgesloten.

In deze periode heeft de school veel steun ervaren van de ouders en de MR van de school. Hiervoor wil de directie van de school en het bestuur de ouders hartelijk danken.

Klachtenregeling

Zaan Primair hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school (zijn/haar gegevens staan in de schoolgids van de school vermeld).

Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. U vindt hierin informatie over de wijze van indienen van een klacht van algemene aard of van seksuele aard. Ook de rol van de externe vertrouwenspersoon wordt toegelicht.
Zaan Primair heeft er twee: mevrouw S. Pfersich en de heer H. Keivan Rad.

U kunt mevrouw S. Pfersich telefonisch benaderen via 06-19947461 of per e-mail: sabinepfersich@hotmail.com

U kunt de heer H. Keivan Rad telefonisch benaderen via 072-5712876 of per e-mail: h.keivanrad@gmail.com

 Klachtenregeling Zaan Primair (pdf)

 

 

Opening werkplaats

Op woensdag 26 oktober is door Niko Persoon de werkplaats van de afdeling Huisvesting officieel geopend. In deze werkplaats kunnen veel werkzaamheden die op de scholen worden uitgevoerd worden voorbereid zodat er uiteindelijk minder tijd op locatie voor nodig is. Daarnaast kunnen er meer materialen op voorraad gehouden worden, zodat we sneller kunnen reageren op klachten.

opening_werkplaats

Even voorstellen: Hossein Keivan Rad (extern Vertrouwenspersoon)

In januari 2015 ben ik aangesteld als 2e externe Vertrouwenspersoon voor de leerlingen/families en medewerkers van Zaan Primair.

Wie ben ik?
Mijn naam is Hossein Keivan Rad. Ik kom uit Iran en sinds 1986 woon ik in Nederland. Ik ben in Iran mijn universitaire opleiding begonnen,  maar door de oorlog kon ik dit niet afmaken. In Nederland heb ik eerst HBO algemeen maatschappelijk dienstverlening gedaan en daarna een voortgezette opleiding management.

Ik heb 2 jaar als coördinator bij Stichting Vluchtelingenwerk gewerkt en daarna 5 jaar als Jeugdbeschermer voor de stichting Nidos (Jeugdbescherming voor vluchtelingen en vreemdelingen). Daar werk ik de laatste 16 jaar als leidinggevende (regiomanager Nidos in Noord Holland).

Als externe vertrouwenspersoon werk ik zelfstandig en ben niet in dienst van Zaan Primair.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is er voor u. Als u met een probleem zit dan gaat u normaal gesproken naar de betrokken volwassene om dat te bespreken. Er is ook nog een leidinggevende als het om overstijgende problemen gaat. Toch kan er een situatie zijn, waarin u eerst in vertrouwen met iemand wilt praten of iemand nodig heeft die u kan ondersteunen bij het zoeken naar de juiste weg.

Om u een idee te geven, volgt hier een voorbeeld:
U wilt een probleem bespreken met school, maar u vindt dat erg moeilijk omdat het over een moeilijk onderwerp gaat: seksueel getint gedrag of agressie. Ik kan u helpen dit op de juiste plek neer te leggen en te bespreken.

Alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk en kan ik alleen met uw toestemming met anderen delen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan mijn inzet.

U leest hier hoe u een afspraak kunt maken met de vertrouwenspersoon. 

Met vriendelijke groeten,
Hossein Keivan Rad