24 november 2011

Ambassadeursnetwerk ICT (Kennisnet)

Ambassadeursnetwerk 7 maart 2012
Locatie: Zaan Primair bestuursbureau, grote zaal.
08.45 uur             Inloop met koffie en thee
09.00 uur             Welkom en vaststellen agenda: coaching door ICT-ers

Coachen is een manier van communiceren die zich laat kenmerken als ‘Sturing geven aan zelfsturing’ en die gericht is op:  ‘Eerst het beste uit mensen halen i.p.v. direct of te snel het beste van jezelf in die mensen stoppen’.

Dit betekent dat die ICT-er  die coacht zich afvraagt: ‘Waarin kan ik collega’s zelf verantwoordelijkheid laten nemen en zelf beslissingen laten nemen?’ En:  ‘Hoe voorkom ik dat collega’s onnodig afhankelijk zijn, of zich onnodig afhankelijk opstellen, van mij en/of mijn expertise?’

Ervarend leren staat centraal op deze Ambassadeursdag. ; niet met behulp van rollenspellen en/of van te voren bedachte cases, maar aan de hand van eigen ingebrachte actuele problematiek. Van de ICT- ambassadeurs wordt verwacht dat zij zelf thema’s, problematiek en/of onderwerpen in brengen!

12.00 uur             Lunchpauze
16.00 uur             Afsluiting

*Er wordt in groepen gewerkt in de overige ruimtes