Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van de Zaan Primair-scholen

Geachte heer/mevrouw,

De eerste weken van het schooljaar zijn alweer voorbij! De leerlingen en leerlingen waren blij weer naar school te kunnen. Alle scholen zijn gestart met de coronamaatregelen zoals ze vlak voor de zomervakantie waren vastgesteld. De persconferentie van het kabinet van vorige week heeft duidelijk gemaakt dat we voorlopig nog niet klaar zijn met het virus en dus ook niet met de maatregelen. In deze brief zetten we de belangrijkste aandachtspunten voor u als ouder nog een keer op een rij.

Coronamaatregelen:

1. U kunt de school alleen binnengaan als u een afspraak heeft gemaakt en een coronaverklaring heeft ingevuld. Verklaring invullen kan d.m.v. een QR-code. Deze hangt bij de ingang van de school. Als u geen smartphone heeft is er ook een papieren verklaring. Deze regel geldt ook voor vrijwilligers.

2. Als iemand in uw gezin corona heeft mag uw kind niet naar school komen. In dat geval krijgt u instructies van de GGD over quarantaine en over een contactonderzoek. U spreekt met de school af wanneer uw kind weer mag komen. Wij houden ons daarbij aan de regels van het RIVM en de GGD.

3. Kinderen met klachten als verkoudheid, hoesten, koorts, benauwdheid mogen niet naar school komen. Het is belangrijk dat deze kinderen worden getest door de GGD. Dat kan via de website www.coronatest.nl .

Kinderen in groep 1, 2 en 3 mogen wel naar school komen als zij alleen verkouden zijn (snotneus) en niet hoesten, koorts hebben of benauwd zijn.

4. Binnen gymmen is weer toegestaan. De kleedkamers mogen weer worden gebruikt en ook is douchen weer toegestaan.

5. Verder blijven alle hygiënemaatregelen van kracht, zoals
– vaak en grondig handen wassen
– 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen
– niezen en hoesten in de elleboog
– bij klachten thuis blijven

Ventilatie
De ventilatie is onze scholen voldoen aan het geldende bouwbesluit. Er wordt de komende week onderzoek gedaan of daarnaast nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen.

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau volgen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de directeur van de school.

Vriendelijke groet,

B. Schumacher,
voorzitter college van bestuur