14 november 2013

‘De school en maatschappelijke problematiek: dat moet anders’

Zaan Primair organiseerde op woensdagavond 13 november een interactieve conferentie met een boeiend programma. Daaraan namen bijna zestig mensen deel: bestuurders, managers, leden van politieke partijen van Zaanstad, professionals vanuit hulpverleningsorganisaties en de wethouder Onderwijs.

Zij spraken aan werktafels met elkaar over het feit dat het succes van kinderen op onze scholen in toenemende mate wordt bedreigd en beïnvloed door maatschappelijke factoren. Het oplossen van die problemen komt vervolgens nogal eens op het bordje van de school terecht. Dat kost veel tijd en inspanning van de school. Terwijl het belangrijk is dat scholen tijd en ruimte hebben om goed onderwijs te bieden. En voor kinderen om de ruimte te hebben om zich te kunnen concentreren en goed onderwijs te kunnen volgen. Het schoolsucces van kinderen is hier in het geding.

Marco Pastors kwam uit Rotterdam om te vertellen hoe daar een aanpak is ontwikkeld voor kinderen en gezinnen in aandachtswijken. Een aanpak die onder meer gericht is op het vergroten van de participatie van kinderen in het onderwijs en ouders in werk. Dat inspireerde! Een adjunct-directeur van Zaan Primeur wist in een interview een treffend beeld te schetsen van de kinderen op zijn school, de gezinnen waaruit zij komen en de omgeving waarin deze gezinnen leven. Dat leidde in het panel, waarmee de avond werd besloten, tot de formulering van een uitdaging aan de wethouder Onderwijs: durven we met elkaar ook op sociaaleconomische terreinen een focus te leggen waardoor we de ontwikkeling van kinderen en hun schoolcarrière positief beïnvloeden? Met de aanbevelingen van de werktafels gaan we aan de slag!