16 maart 2015

De School!Week 2015

De gezamenlijke campagneweek van het openbaar onderwijs is van 16 tot en met 20 maart. De School!Week 2015 staat in het teken van de kinderrechten.
De School!Week is een jaarlijks terugkerend initiatief van VOS/ABB, de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) waarmee we het unieke karakter en de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs onder de aandacht willen brengen. Het motto van de School!Week is ‘Ik ben welkom!’.