19 januari 2012

Driedaagse studieconferentie Lunteren

19, 20 en 21 maart wordt er een driedaagse Studieconferentie georganiseerd in Lunteren met als thema “School aan zet”.

Tijdens de conferentie staan centraal: de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen, Opbrengstgericht werken, wetenschap en techniek, excellentie, professionalisering en omgaan met verschillen/Passend onderwijs. Het accent ligt op de dagelijkse praktijk en op school- en kwaliteitsontwikkeling. De rollen van de leraar, intern begeleider, schoolleider en coördinator staan centraal. Activiteiten die vanuit School aan Zet en de onderwijsinstellingen en onderwijsprofessionals zelf worden geïnitieerd en gestimuleerd komen aan bod in drie thematische dagen.

Voor wie is Lunteren?
Het programma van de conferentie School aan Zet is bedoeld voor medewerkers uit het primair onderwijs. De conferentie richt zich in het bijzonder op leraren, intern begeleiders, ambulant begeleiders, schoolbegeleiders, directieleden, bestuurders, coördinatoren wsns en rec’s. Binnen de centrale thema’s wordt gefocust op de inhoud en de uitvoering, het bestuurlijk en onderwijskundig kader en het verander- en verbetermanagement.
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één, twee of drie dagen.

 De programmabrochure is hier te bekijken. (pdf 83 pagina’s, inladen kan mogelijk even duren)