8 oktober 2013

Eerste Zaanse Zaterdag Academie start na de herfstvakantie op obs De Gouw

Openbare basisschool De Gouw in Zaandam start na de herfstvakantie met een onderwijsnoviteit voor de Zaanstreek: leerlingen kunnen dan ook op zaterdagochtend naar school. “Onze leerlingen hebben baat bij meer onderwijstijd. Wij hopen ze extra te kunnen ondersteunen met de mogelijkheid om ze gedurende het hele schooljaar op zaterdagochtend bij te spijkeren op het gebied van rekenen” aldus Frits Puhl, directeur van de school.

Met de school zijn we al drie jaar bezig om onze onderwijsresultaten omhoog te brengen. In dit streven richten we ons op zowel het “binnen schools leren” als het “buiten schools leren”.
Vorig jaar heeft basisschool De Gouw als één van de vijf basisscholen deelgenomen aan de landelijke pilot van het project LeerKRACHT, een initiatief van McKinsey. Dit project richt zich op het versterken van de leraren, door bij elkaar in de groepen te kijken en elkaar feedback te geven op elkaars lessen. Ook wordt  gezamenlijke lesvoorbereiding gestimuleerd.
“Wij verwachten veel van onze leerkrachten en het verzorgen van uitstekende  lessen met goede instructie is hier een wezenlijk onderdeel van” aldus Puhl.
Met het deelnemen aan LeerKRACHT hebben we hier met elkaar goede stappen in gezet”.

“Wij zijn van mening dat er ook buiten schooltijd veel te winnen valt. Zo merkten we een aantal jaren geleden dat onze leerlingen na de zomervakantie in lesstof waren  weggezakt, de zogenoemde zomerdip”.
Mede om die reden zijn we, met financiering van de gemeente Zaanstad,  in de zomer van 2012 gestart met de eerste Zaanse Zomerschool op De Gouw. Dit bleek een groot succes dat inmiddels is omarmd door de andere schoolbesturen. Afgelopen zomer hebben we de zomerschool in gezamenlijkheid georganiseerd in Zaandam en Saendelft.

“Maar we zitten niet stil op De Gouw. Begin dit schooljaar zijn we in het kader van Brede School gestart met tal van activiteiten na schooltijd. Deze activiteiten richten zich op ouders en leerlingen en bevatten,  naast activiteiten op het gebied van sport/spel en cultuur, ook lesstof onderdelen”. Hier is grote belangstelling voor.

En nu na de herfstvakantie zetten we op De Gouw een volgende stap, de “Zaterdag Reken Academie”. Dit is mogelijk gemaakt doordat ons schoolbestuur Zaan Primair hiervoor extra geld beschikbaar heeft gesteld.  We zitten nu in de fase dat we kinderen en ouders hierover informeren. De leerlingen kunnen solliciteren naar één van de lesplaatsen op de Academie en ook de ouders willen we hier nadrukkelijk bij betrekken. We willen vooraf een helder commitment van leerling en ouders. Het is geen moeten, we willen oprechte motivatie van de leerlingen om hun zaterdagochtend aan leren te besteden. Aan het begin van elke module wordt gemeten wat het kind wel en niet beheerst en na afloop van elke module wordt er weer gemeten.

Schoolbestuur Zaan Primair zal de resultaten ook nadrukkelijk volgen. “Als het een succes blijkt te zijn, zullen we zeker met de gemeente in gesprek gaan om de Zaterdag Academie ook volgend schooljaar te continueren en misschien wel uit te breiden naar andere scholen” aldus de heer Versteeg, clusterdirecteur en lid van het bestuursteam.

Zaterdag 9 november is het dan zover, dan gaat de Zaterdag Academie op feestelijke wijze van start.