8 november 2013

Feestelijke opening van de eerste Zaanse Zaterdag Academie op obs De Gouw

Openbare basisschool De Gouw in Zaandam start zaterdag a.s. met een onderwijsnoviteit voor de Zaanstreek: leerlingen kunnen dan ook op zaterdagochtend naar school. Deze Zaterdag Academie gaat op feestelijke wijze van start. De opening zal om 9:30 uur verricht worden op de locatie Wibautstraat. De Gouw heeft hiervoor Prof. Dr. Gouwenaar uitgenodigd. Deze professor is uitvinder en specialist op het gebied van rekenen en raketten. De opening zal dan ook een flitsende gebeurtenis worden. Frits Puhl, directeur van de school, wil nu nog niet teveel over de opening vertellen. “Het moet een verrassing blijven, de kinderen en ouders zullen er van op kijken”. Puhl vertelt over de achtergrond van de academie. “Onze leerlingen hebben baat bij meer onderwijstijd. Wij ondersteunen de kinderen met de mogelijkheid om gedurende het hele schooljaar op zaterdagochtend extra lessen te volgen op het gebied van rekenen”.

De school wil met de kinderen hoge onderwijsresultaten behalen. In dit streven richten we ons op zowel het “binnen schools leren” als het “buiten schools leren”.
Vorig jaar heeft basisschool De Gouw als één van de vijf basisscholen deelgenomen aan de landelijke pilot van het project LeerKRACHT, een initiatief van McKinsey. Dit project richt zich op het versterken van de leraren, door bij elkaar in de groepen te kijken en elkaar feedback te geven op elkaars lessen. Ook wordt gezamenlijke lesvoorbereiding gestimuleerd.
“Wij verwachten veel van onze leerkrachten en het verzorgen van uitstekende lessen met goede instructie is hier een wezenlijk onderdeel van” aldus Puhl.
Met het deelnemen aan LeerKRACHT hebben we hier met elkaar goede stappen in gezet”.

“Wij zijn van mening dat er ook buiten schooltijd veel te winnen valt. Zo merkten we een aantal jaren geleden dat onze leerlingen na de zomervakantie in lesstof waren weggezakt, de zogenoemde zomerdip”.
Mede om die reden zijn we, met financiering van de gemeente Zaanstad, in de zomer van 2012 gestart met de eerste Zaanse Zomerschool op De Gouw. Dit bleek een groot succes dat inmiddels is omarmd door de andere schoolbesturen. Afgelopen zomer hebben we de zomerschool in gezamenlijkheid georganiseerd in Zaandam en Saendelft.

“Maar we zitten niet stil op De Gouw. Begin dit schooljaar zijn we in het kader van Brede School gestart met tal van activiteiten na schooltijd. Deze activiteiten richten zich op ouders en leerlingen en bevatten, naast activiteiten op het gebied van sport/spel en cultuur, ook lesstof onderdelen”. Hier is grote belangstelling voor.

Zaterdag a.s. zetten we op De Gouw een volgende stap, de “Zaterdag Reken Academie”. Dit is mogelijk gemaakt doordat ons schoolbestuur, Zaan Primair, hiervoor extra geld beschikbaar heeft gesteld. Er zijn twee groepen gevormd uit de leerjaren 6 en 8 van beide locaties. We richten ons in de rekenacademie op de kinderen die in de gewone lessen gemiddeld scoren of er net iets onder of boven. De kinderen hebben er zin in en ook de ouders tonen zich sterk betrokken. Het is geen moeten. Uit gesprekken met de deelnemende kinderen spreekt oprechte motivatie om hun zaterdagochtend aan leren te besteden. Ieder kind heeft een instaptoets gemaakt om te meten wat wel en niet beheerst wordt. Na afloop van elke module wordt er weer gemeten.

Schoolbestuur Zaan Primair zal de resultaten ook nadrukkelijk volgen. “Als het een succes blijkt te zijn, zullen we zeker met de gemeente in gesprek gaan om de Zaterdag Academie ook volgend schooljaar te continueren en misschien wel uit te breiden naar andere scholen” aldus de heer Versteeg, clusterdirecteur en lid van het bestuursteam.