GMR agenda's en besluiten

Agenda’s en besluiten van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Voor elke GMR vergadering wordt een agenda opgesteld. Deze wordt hieronder op de website geplaatst. Daarnaast worden ook het advies en de instemming vanuit de GMR op de stukken die voorgelegd worden gepubliceerd.

Agenda 2018-01-29
Instemming/advies Inst-advies 19-01-2018
Agenda  2018-03-12
Agenda 2018-04-23
Instemming/advies Inst-advies 18-05-2018
Agenda 2018-06-04
Agenda 2018-07-02
Instemming/advies Inst-advies 02-07-2018
Agenda 2018-09-17
Agenda 2018-11-19
Instemming/advies Inst-advies 19-11-2018
Agenda 2018-12-10