24 november 2011

GMR vergadering

Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur

Lokatie: Bestuursbureau Zaan Primair

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelende orgaan van alle medezeggenschapsraden van onze scholen. De raad bestaat uit ouder- en personeelvertegenwoordigers, samen maximaal 14 personen. De leden worden rechtstreeks gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden, maar hoeven zelf niet persé lid te zijn van een aan school verbonden medezeggenschapsraad.