22 september 2014

Graag naar school in het weekend? Reken maar!

Zaterdagacademie op drie basisscholen

Kinderen die moeite hebben met taal of rekenen kunnen zich laten bijspijkeren op zaterdagochtend. De Zaanse Zaterdag Academie is van start gegaan. In navolging van de succesvolle Rekenacademie in 2013 kunnen kinderen nu op drie basisscholen in Zaanstad op zaterdag ondersteuning krijgen in taal en rekenen.

03Wethouder Dick Emmer opende op zaterdag 20 september de eerste Zaanse Zaterdag Rekenacademie op basisschool het Eiland. ‘Wat een prachtige kansen worden hier gecreëerd. Ik ben onder de indruk, vooral ook van de kinderen die met plezier bereid zijn deze lessen te volgen!’ Leerkrachten, ouders en kinderen enthousiast zijn over onderwijstijdverlenging. De lessen die de kinderen in de Zaterdag Academie volgen, sluiten voor een optimaal resultaat naadloos aan op de ‘gewone’ lesuren, zowel bij taal als bij rekenen.

Financiering gemeente
Zaan Primair, het schoolbestuur dat openbaar onderwijs verzorgt, werkt hierbij samen met Made by Motion. De gemeente financiert de academie, en betaalt de ook de andere academies uit het budget van het onderwijsachterstandenbeleid. Het eerste blok in het ‘academische jaar’ is van september tot februari, het tweede van maart tot juni. De academies zijn, met uitzondering van feestdagen en vakanties, op zaterdag geopend van 09.30 tot 12.30 uur.

Enthousiast
De rekenacademie in 2013 werd een groot succes. De kinderen waren enthousiast en hun resultaten verbeterden meetbaar. Daarom werd besloten om dit schooljaar naast rekenacademie De Gouw, rekenacademie Het Eiland en taalacademie De Voorzaan (locatie Vissershop) te starten. Wethouder Emmer: ‘Mooi dat het aanbod van de Zaterdag Academie zo aantrekkelijk is voor de kinderen dat zij het zelfs ervaren als een voorrecht om mee te mogen doen. Op deze zaterdag zie ik dat duidelijk om mij heen, trotse kinderen die blij zijn met de kans die ze krijgen’.

Positief effect
Er is veel onderzoek verricht naar effecten van naschoolse programma’s. Die van de Zaanse Zaterdag Academie zijn positief door de manier waarop de extra lessen worden aangeboden. Ouders en leerkrachten zijn er daarnaast van overtuigd dat verlenging van de onderwijstijd een positief effect heeft op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

01 02