11 juni 2013

Hoge opkomst ouders en geïnteresseerden Plusklas

Dinsdagavond 4 juni was er een informatieavond voor ouders met een kind in de Plusklas.
De avond werd gehouden op et Buut. Voor een volle zaal presenteerde Eric Hoorn, de coördinator plusklassen van Zaan Primair, hoe er het afgelopen jaar is gewerkt.
Eric stond stil bij de aanpak van de Plusklas en de opleiding van de leerkrachten en vertelde wat er het afgelopen jaar bereikt is in de uitwisseling met het voortgezet onderwijs en wat de plannen zijn. Ook werd verteld hoe de leerlingen van de Plusklas het afgelopen jaar hebben gevonden. Zij hadden allemaal een evaluatie ingevuld.
Meer dan 90% van de kinderen heeft het naar de zin tot zeer naar de zin in de Plusklassen. Het enige minpunt is het werk dat ze vanuit de Plusklas mee krijgen naar de eigen klas. De kinderen hebben het gevoel dat zij daar in hun eigen klas te weinig tijd voor krijgen. Dat is in ieder geval een punt van aandacht voor het komende schooljaar.

De ouders van de plusklasleerlingen krijgen een evaluatieformulier toegestuurd via de e-mail.
Zaan Primair verwacht volgend jaar 92 leerlingen uit de groepen 5/6/7/8 in de Plusklas te hebben.

Vervolgens presenteerde Soumaya Ouchani haar onderzoeksresultaten.  Soumaya is vierdejaars pedagogiek studente.  Zij heeft op verzoek van Zaan Primair onderzocht wat een goede aanpak is voor hoogbegaafde leerlingen in de onderbouwgroepen.  Zelf gebruikt ze de omschrijving kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  Voor de Zaan Primair scholengroep heeft ze een paar aanbevelingen: leerkrachten onderbouw scholen in het signaleren en diagnosticeren, eenduidig  beleid en gebruik van meetinstrumenten ontwikkelen en meerdere leerarrangementen  methodisch inzetten.

Na afloop werden er vragen gesteld en wisselden ouders ervaringen uit met elkaar en de leerkrachten.

arrow Meer informatie over de Plusklas