25 april 2013

Kwaliteit onderwijs op SBO De Boei ruim voldoende

KOOG AAN DE ZAAN – Volgens de Inspectie is het zeer uitzonderlijk dat een school van de status ‘zeer zwak’ in één keer weer als ‘goed’ wordt beoordeeld. Dit fenomeen is in de laatste vijftien jaar niet voorgekomen.

SBO De Boei is een van de scholen voor speciaal basisonderwijs van Zaan Primair. In juli 2012 moest de Inspectie constateren dat op een aantal gebieden de kwaliteit van het onderwijs op De Boei te Koog aan de Zaan onvoldoende was. Vooral op het gebied van het lesgeven en de opbrengsten daarvan, scoorde de school slecht. De Boei kreeg daarmee het bedenkelijke predicaat ‘zeer zwak’.

sbo_ZPGood practices
Sinds die tijd is er door het team en directie erg hard gewerkt om het onderwijs aan de leerlingen met leer- en gedragsproblemen weer helemaal op orde te krijgen. Er is een uitgebreid plan van aanpak gemaakt. Zij kregen daarbij steun van het bestuur Zaan Primair, de PO-Raad en de CED-groep. Er zijn cursussen en workshops georganiseerd voor het team en er zijn veel klassenobservaties ingezet waarbij video-opnames werden gebruikt. Ook zijn door het team collega-scholen bezocht met ‘good practices’. Verder is ook de kwaliteit van de leerkrachten stevig onder de loep genomen en er zijn enkele ervaren leerkrachten aan het team toegevoegd.

Verbeterproces
Tijdens het verbeterproces werden de ontwikkelingen nauw gevolgd door de Inspectie. De tussentijdse rapportages gaven al een hoopvol beeld. Al deze inspanning heeft er binnen een jaar voor gezorgd dat SBO De Boei weer helemaal in de groene inspectiebolletjes zit. Dit houdt in dat er op alle indicatoren van de Inspectie een voldoende of zelfs ‘excellent’ gescoord is. De Inspectie heeft dit geconstateerd tijdens haar onderzoek op 2 april j.l. Deze bevindingen werden gerapporteerd naar de commissie van toezicht, die vandaag de voordracht van de inspecteurs heeft overgenomen.

Volgens de Inspectie is het zeer uitzonderlijk dat een school van de status ‘zeer zwak’ in één keer weer als ‘goed’ wordt beoordeeld. Dit fenomeen is in de laatste vijftien jaar niet voorgekomen.

Collega-school SBO Het Dok werd onlangs ook als goed beoordeeld, zodat het speciale basisonderwijs van Zaan Primair alle kwaliteitstoetsen kan doorstaan.