20 december 2012

Logopedie voor kinderen met spraak- en taalproblemen op de scholen van Zaan Primair

Ondanks bezuinigingen verbetert de Zaan Primair scholengroep de zorg op school

Kinderen met spraak- en taalproblemen krijgen vanaf dit jaar logopedische hulp op school. De voordelen voor de leerling zijn groot aldus Niko Persoon, voorzitter van het college van bestuur van de Zaan Primair scholengroep: “De kinderen hoeven geen uren les meer te missen door een afspraak buiten de deur. Daarnaast is er een betere aansluiting tussen wat er op school gebeurt en tijdens de logopedie en we maken het bovenal ook makkelijker voor ouders: zij hoeven niet meer vrij te nemen om hun kind naar logopedie te brengen.”

Berlinda van der Sloot en Niko Persoon

De logopedie op school is mogelijk door de overeenkomst tussen de Zaan Primair scholengroep en de Praatmaat Groep. Deze overeenkomst werd op 18 december ondertekend door Niko Persoon, voorzitter van het college van bestuur van de Zaan Primair scholengroep en Berlinda van der Sloot, directeur van de Praatmaat Groep.

In eerste instantie wordt de logopedische hulp alleen aangeboden op de scholen voor speciaal basisonderwijs, SBO De Boei en SBO Het Dok. Op termijn moet dit ook worden aangeboden op de andere scholen van de Zaan Primair scholengroep, waaronder de reguliere openbare basisscholen in Zaanstad. Volgens Persoon sluit dit aan bij de wens van de Zaan Primair scholengroep om zorg op maat te leveren voor iedere leerling op de school zelf: “wij willen ieder kind de mogelijkheid bieden om het maximale uit zichzelf te halen. Als dat betekent dat wij extra hulp moeten bieden, dan doen wij dat en bij voorkeur op de school zelf. Een veilige plek voor het kind.”

Door de nieuwe overeenkomst kunnen kinderen met spraak en taalproblemen ook na de bezuinigingen op het onderwijs hulp krijgen om hun spraak en taalproblemen te overwinnen. In deze constructie wordt de logopedie na een verwijzing door een arts volledig vergoed door de zorgverzekeraars.