16 december 2011

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Het werken met deze meldcode is per 2012 een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met kinderen. De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem/haar bij die afweging houvast.

 Lees meer op de site van de rijksoverheid over deze meldcode