Meldcode kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Zaan Primair werkt samen met de gemeente Zaanstad en instellingen tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. Als er thuis kindermishandeling en/ of huiselijk geweld is, dan gebruiken wij de algemene meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De code beschrijft vijf stappen die wij volgen. De eerste insteek is kinderen en hun ouders/verzorgers te helpen bij het zoeken van hulp.

arrow meldcode_kindermishandeling