29 november 2011

Nieuwjaarsreceptie Zaan Primair

Beste collega’s, het bestuur van Zaan Primair wil graag met alle medewerkers het glas heffen op het nieuwe jaar! Daarom zijn jullie van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie.

Datum: 17 januari.
Lokatie: op het bestuursbureau.
Tijdstip: van 16.30- 18.00 uur.

Voor alle medewerkers van Zaan Primair, leden Raad van Toezicht en oudergeleding GMR.