Sinds zaterdag 19 oktober is er in de media aandacht besteed aan klachten van ouders over een leerkracht van de Voorzaan, locatie Vissershop in Zaandam. Deze school maakt deel uit van scholengroep Zaan Primair.

Op 19 september hebben ouders een klacht bij Zaan Primair ingediend over straffen die een leerkracht zou toepassen in de klas. Daarnaast betreft de klacht de folie die op de ramen van het lokaal was geplakt. De klacht is door 10 ouders ondertekend.

Het bestuur van Zaan Primair heeft deze klachten serieus genomen en heeft direct contact opgenomen met een onafhankelijk gespecialiseerd onderzoeksbureau. Dit bureau onderzoekt momenteel de klachten. Zolang het onderzoeksbureau nog geen rapportage heeft uitgebracht is niet duidelijk in hoeverre de ingediende klachten gegrond zijn.

De extreme beschuldigingen die sinds zaterdag in de media de ronde doen waren ons tot nu toe onbekend, we hebben dit uit de media vernomen. Zaan Primair herkent zich niet in het beeld dat in de media van de leerkracht wordt geschetst. Op de scholen van Zaan Primair wordt in een veilige leeromgeving op een respectvolle wijze omgegaan met leerlingen, ouders en medewerkers.

Zodra de rapportage van het onderzoek bij Zaan Primair is ontvangen zal het bestuur alle betrokkenen informeren.

Zaan Primair staat voor een veilig klimaat voor alle leerlingen, ouders en medewerkers.

Wij doen een dringend beroep op de media om leerkrachten en leerlingen met rust te laten zodat een veilige leeromgeving gewaarborgd blijft.