In december en januari is obs Hannie Schaft zeer negatief in de pers gekomen vanwege het “zogenaamde” casinospel. Er zijn diverse berichten geweest in de Telegraaf en een aantal regionale kranten over de klacht van een moeder tegen het zogenaamde ‘casinospel’ in één van de groepen van obs Hannie Schaft. De betreffende ouder heeft meerdere rechtsgangen gevoerd tegen de school en het bestuur. Recent is de laatste uitslag van de landelijke klachten commissie binnen gekomen.
 
De school en het bestuur hebben juist gehandeld.
 
Het is te betreuren dat de school door deze situatie in een kwaad daglicht is gesteld. Het bestuur is ervan overtuigd dat dit zeer ten onrechte is. De Hannie Schaft is een goede school met aandacht voor leerlingen en ouders.  Wij hopen dan ook dat  hiermee een hele vervelende periode voor de school is afgesloten.
 
In deze periode heeft de school veel steun ervaren van de ouders en de MR van de school. Hiervoor wil de directie van de school en het bestuur de ouders hartelijk danken.