10 februari 2015

Niko Persoon versterkt Taskforce kindermishandeling

Niko Persoon is onlangs benoemd tot lid van de (landelijke) Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.
Voorkomen en aanpakken van kindermishandeling is hard nodig. Want jaarlijks worden maar liefst 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Het lukt nog onvoldoende om de grote aantallen kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling terug te dringen. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling. Ook emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen van vechtscheidingen zijn vormen van kindermishandeling.
De Taskforce is ingesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Taskforce wil de aanpak van kindermishandeling een belangrijke zet in de goede richting geven. De leden van de Taskforce spelen hierbij een centrale rol. Zij zijn deskundig, betrokken bij het thema en hebben vanuit hun dagelijkse functie invloed op het krachtenveld waarin de aanpak van kindermishandeling zich afspeelt. Zij helpen partijen bij het oplossen van hardnekkige knelpunten en stimuleren hen de bedachte oplossingen snel in de praktijk te brengen. De Taskforce startte in september 2012 en gaat door tot en met 2016.

Voor meer  informatie bezoek de website van Taskforce kindermishandeling