27 september 2013

Obs De Dorpsakker Zuid en Noord in Assendelft gaan samen

‘kwaliteitsverbetering en kostenbesparing’’ 

Het college van bestuur van de Zaan Primair scholengroep heeft aan direct betrokkenen laten weten dat ze van plan is de locatie Dorpsakker Zuid samen te laten gaan met de locatie Dorpsakker Noord in Assendelft.

Aan de medewerkers, medezeggenschapsraad en ouders legde het bestuur uit hiervoor 2 redenen te hebben: de kosten die gemoeid zijn met het in stand houden van 2 locaties zijn, vanwege de leerlingenkrimp, te hoog en op 1 grotere school kan meer onderwijskwaliteit worden geboden.

logodorpsakkerDe bijna 90 leerlingen van de Dorpsakker Zuid moeten hun onderwijs krijgen in de groepen 1 t/m 8. Voor elk leerjaar zijn er te weinig leerlingen. Daardoor zijn er al veel combinatiegroepen op de Dorpsakker. De komende jaren stromen er veel meer leerlingen uit dan er binnen komen. Dit als gevolg van de toenemende vergrijzing. Zo wordt de school steeds kleiner en moeten er meer combinatiegroepen komen. Dat kost veel geld. Op de Dorpsakker Noord zitten nu ruim 120 leerlingen. Bij elkaar opgeteld een school van gemiddelde omvang.

Voor de kinderen zelf is het beter met meer leeftijdsgenoten in een groep te zitten. Dat is beter voor hun ontwikkeling en beter voor de onderwijskwaliteit. In een groep met leerlingen van hetzelfde jaar is het minder moeilijk een goed en passend onderwijsaanbod te realiseren. De locatie van de Dorpsakker Noord kan de leerlingen in het eigen schoolgebouw opvangen. Dat maakt een sterke school van de Dorpsakker met alle medewerkers, alle kinderen en ouders op 1 plek.

Het team reageerde positief op het samengaan van Zuid en Noord. De medewerkers zien het verminderen van het aantal combinatiegroepen als een verbetering.

Gisteravond (26-09) was er voor de ouders van de leerlingen een informatieavond. Daar werd door het bestuur en de schooldirecteur uitgelegd hoe tot dit voorgenomen besluit is gekomen. De ouders toonden zich begripvol. Vragen waren er over de nieuwe groepssamenstelling en het verdere proces.

Het bestuur realiseert zich dat het veel betekent voor de ouders, leerlingen en de buurt als ‘school -Zuid’ sluit. De school werd in 1922 geopend en was een factor van betekenis in Assendelft Zuid.

Aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Zaan Primair is gevraagd in te stemmen met het voorgenomen besluit tot sluiting van de locatie Zuid. De gemeente Zaanstad is op de hoogte gebracht. De gemeente wordt gevraagd waar mogelijk ondersteuning te geven in het proces

Vanaf augustus 2014 zullen alle leerlingen les hebben in de Dorpsakker Noord. De verhuizing vindt rond de zomervakantie plaats.