Onderzoeksthema’s

In het schooljaar 2015 – 2016 is door studenten onderzoek uitgevoerd naar de volgende thema’s:

  • Taakgerichtheid leerlingen
  • Plusklas
  • Onderwijs kwaliteitsverbetering door Snappet
  • Ouderbetrokkenheid op de scholen van Zaan Primair

In het schooljaar 2016 – 2017 richten de onderzoeken zich op de thema’s:

  • Plusklas
  • Leerkracht als coach
  • Startende leerkrachten
  • Professionalisering
  • Diversiteit (bevorderen van allochtone leerkrachten in het onderwijs)
  • Openbare identiteit