16 februari 2012

Ook de opleiding tot rekenspecialist van start gegaan

Vorige week is een flinke groep leerkrachten van Zaan Primair aan de opleiding tot rekenspecialist begonnen. Het is de tweede grote opleiding die de Zaan Primair Academie voor de leerkrachten organiseert, een paar weken geleden begonnen de taalspecialisten aan hun opleiding.

De rekenopleiding wordt verzorgd door het Freudenthal-instituut in nauwe samenwerking met de Ipabo. Met deze opleiding wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsslag die Zaan Primair op dit moment maakt.

Begin maart zal de derde opleiding van start gaan. In samenwerking met Fontys wordt er een speciaal traject gestart waarbij leerkrachten zich verder kunnen specialiseren als Intern Begeleider.

Met deze opleidingen worden de voornemens uit het meerjarenbeleidsplan geconcretiseerd.

De rekenspecialisten van de Zaan Primair Academie