7 februari 2013

Opvolgster Ronald de Groot bekend

Clusterdirecteur Ronald de Groot heeft Zaan Primair per 1 februari jl. verlaten. In januari is de werving- en selectieprocedure succesvol afgerond en wordt per 2 april in de ontstane vacature van clusterdirecteur voorzien:

Mevrouw Ellen Voskuilen is benoemd als clusterdirecteur en lid van het bestuursteam van Zaan Primair. Ellen wordt in april 52 jaar oud en woont in Castricum. Na de Pedagogische Academie rondde zij in 2000 haar studie Orthopedagogiek af. Ze heeft zowel ervaring in het (speciaal) basisonderwijs als in het speciaal onderwijs en heeft o.a. gewerkt als directeur scholengemeenschap bij Kentalis. Momenteel is Ellen Bestuursmanager bij Stichting Almere Speciaal.

Niko Persoon
Voorzitter College van Bestuur