21 mei 2012

Persbericht: Minister Marja van Bijsterveldt op werkbezoek bij o.b.s. de Voorzaan

Maandagmiddag 21 mei 2012 kwam de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Marja van Bijsterveldt op werkbezoek bij de Zaan Primair school De Voorzaan in Zaandam. Ze had eerder dit jaar op 14 februari geen gelegenheid langs te komen, de dag dat alle openbare basisscholen hun hart voor goed onderwijs lieten zien. Maar dat werd 21 mei door de minister helemaal goed gemaakt.

Tijdens het werkbezoek liet de minister blijken zeer geïnteresseerd te zijn in de kwaliteitsverbetering, die in de afgelopen twee jaar door schooldirecteur Joost Korver en zijn team is gerealiseerd. Een paar jaar geleden was de school volgens de onderwijsinspectie nog ‘zwak’, maar daar is niets meer van te merken. De school is hard op weg zich te onderscheiden van andere scholen door de organisatie van de leeractiviteiten. De TOPklas van De Voorzaan is hier een mooi voorbeeld van. Volgens adjunct-directeur Gerda Perez leren kinderen hier vooral, dat ze hun dromen kunnen waarmaken. Ze maken kennis met beroepen die ze in hun dagelijkse leven niet tegenkomen. Onlangs zijn de kinderen bijvoorbeeld op excursie naar de rechtbank in Alkmaar geweest.

Wethouder Corrie Noom van Zaanstad, ook aanwezig bij het werkbezoek van de minister, liet blijken enthousiast te zijn over de aanpak van De Voorzaan. De school is volgens de wethouder een goed voorbeeld van een brede school, zoals de gemeente die graag ziet. Mede daarom heeft de gemeente een startsubsidie voor de TOPklas beschikbaar gesteld. De Voorzaan werkt samen met partners in de wijk, zoals de voor-, tussen- en naschoolse opvang, sportverenigingen en culturele instellingen. Samen met het buurthuiswerk en Centrum Jong wordt gewerkt aan een veilige en inspirerende omgeving voor de kinderen.

De minister nam vanzelfsprekend tijdens het werkbezoek een kijkje in de klassen. Zo bracht ze een bezoek aan klas 4/5 waar ze samen met leerlingen heeft gelezen. In groep 6/7 bewonderde ze een kunstwerk in het kader van het cultuurproject van de school. De leerlingen van groep 7/8 vertelden over het TOPklas project Geneeskunde, waarna de leerlingen tot slot een spervuur van vragen aan de minister mochten stellen. Zowel leerlingen als minister vonden het een geslaagd bezoek!

Minister van Bijsterveldt in de klas bij groep 4/5