17 september 2013

Peuteropvang in het BKC De Jagersplas is gestart!

​Openbare basisschool De Jagersplas en kinderopvangaanbieder Babino vormen samen het brede kindcentrum De Jagersplas. Samen bieden zij opvang en onderwijs aan kinderen van 0-13 jaar op één adres. Sinds 19 augustus, de start van het nieuwe schooljaar, verzorgt Babino naast kinderdagopvang en buitenschoolse opvang nu ook peuteropvang (voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar). Allemaal binnen het gebouw van De Jagersplas. De eerste groep van ‘peuteropvang De Jagersplas’ is bijna vol en de verwachting is dat binnenkort een tweede groep gestart kan worden.

img_peuteropvang

Omdat beide organisaties samen in één gebouw gehuisvest zijn is er ook sprake van nauwe samenwerking. Beide organisaties realiseren een eenduidige pedagogische lijn van 0-12 jaar. Dat wordt vormgegeven door in de peuteropvang gebruik te maken van het programma ‘Peuterplein’. Dit sluit qua aanpak, thema’s en activiteiten aan op het programma ‘Kleuterplein’ van de kleuters. Voor peuters biedt dat een goede aansluiting op het onderwijs in groep 1. Tegelijkertijd wordt daarmee ook een hele veilige en herkenbare omgeving voor hen gecreëerd. Niet alleen kennen ze het gebouw van de school en de leerkrachten al, maar dezelfde thema’s en activiteiten komen in hun kleuterprogramma ook weer terug.

Dit is de basis voor dezelfde pedagogische aanpak binnen het hele brede kindcentrum. De Jagersplas en Babino gaan daar actief mee aan de slag maar ook andere onderwerpen staan nog op de agenda. En in het brede kindcentrum gaat de samenwerking nog verder. Zo worden praktische voorzieningen met elkaar gedeeld. Sinterklaas komt op één dag langs voor alle kinderen. De schoolfotograaf fotografeert ook alle kinderen tussen 0-4 jaar als de ouders dit wensen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennen elkaar én alle kinderen en wisselen onderling ook gemakkelijk even praktische informatie uit. Ouders die hun kinderen naar het brede kindcentrum De Jagersplas brengen, kunnen erop rekenen dat twee organisaties hun kind van 0-12 jaar een veilige plek bieden waar het zo optimaal mogelijk wordt gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling.