8 juni 2017

Primair Onderwijs in actie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in andere sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs. Het aantal burn-outs is hoger dan in welke andere sector ook. Dat maakt het werk niet aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen. Dat zie je ook terug in het dalende aantal studenten op de pabo-opleidingen.

Wij willen goed onderwijs blijven geven aan alle kinderen, maar de huidige situatie is niet langer vol te houden.

Het is daarom tijd dat Den Haag eindelijk gaat luisteren naar al die leraren, schoolleiders, besturen, ouders en iedereen die snapt dat er nu geïnvesteerd moet worden in het primair onderwijs. Dit is geen probleem van het onderwijs. Dit is een probleem van de samenleving. De welvaart in Nederland valt of staat met onze kenniseconomie en die loopt averij op als het onderwijs in de problemen komt. Ons schoolbestuur ondersteunt de oproep om onze zorgen kracht bij te zetten. Daarom zullen de scholen van Zaan Primair op 27 juni de deuren van de school een uur later opendoen.

Het primair onderwijs eist een investeringsplan dat direct bij de start van een nieuw kabinet zichtbaar wordt en vier jaar lang wordt volgehouden. Met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk tot doel. Op 27 juni reizen namens elke school in Nederland ook een ouder en een leraar af naar Den Haag om onze politieke leiders persoonlijk op te roepen werk te maken van investeringen in het primair onderwijs: om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen geven moet er geld komen voor het omlaag brengen van de werkdruk en voor een eerlijk en rechtvaardig salaris.

U kunt ons ook helpen om die eis extra kracht bij te zetten door de petitie te ondertekenen op http://www.pofront.nl/petitie