5 juni 2012

Primeur in Zaanstad: de Zaanse Zomerschool

De Zaanse Zomerschool is een uniek project dat gesubsidieerd wordt door het ministerie. Gedurende een aantal jaren worden kinderen in de gelegenheid gesteld om in de zomervakantie 4 weken naar school te gaan. Dit eerste jaar nodigen wij leerlingen uit die na de zomervakantie naar groep 6, 7 of 8 gaan.

Informatiemiddag op 7 juni
Op donderdag 7 juni vindt er een informatiemiddag plaats op OBS De Gouw Noorderven. Daar wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De informatiemiddag is van 13.30 – 14.30 uur. Graag geven we hieronder vast een korte uitleg over de zomerschool.

Tijdens de zomerschoolweken krijgen de kinderen les van leerkrachten die echt voor de zomerschool gekozen hebben. Zij bieden een lesprogramma dat aansluit bij het leerjaar van uw kind. De lessen worden ontworpen binnen een thema, want elke week wordt er gewerkt met een speciaal thema zoals ‘sport’, ‘kunst & ICT’, ‘dier en milieu’ en ‘de stad’.

In de ochtenduren wordt gewerkt aan het verbeteren van de reken- en taalprestaties. We sluiten aan bij het programma van de eigen basisschool en we werken uit speciaal ontworpen lesmateriaal.
’s Middag volgen de leerlingen creatieve workshops die in de school gegeven worden, maar soms gaan we er ook voor op pad.
Elke woensdag wordt er een uitstapje gemaakt dat met het weekthema te maken heeft.

Zomerschoolweken: 23 juli – 17 augustus 2012
Schooltijden: 9.00 – 14.30 uur
In OBS De Gouw, Noorderven 6, 1504 AL Zaandam

Waarom zou u uw kind aanmelden voor de zomerschool:
– Reken- en taalprestaties verbeteren (aansluiting bij het programma van de school)
– Verhogen van het plezier in leren
– Het programma is speciaal voor de zomerschool ontwikkeld
– Aantrekkelijk lesmateriaal
– 6 weken vakantie is erg lang, de zomerschool voorkomt dat leerstof vergeten wordt.
– Elke week een leuke excursie
– Deelname kost u maar € 10, – per week
– De zomerschool is leuk!
– Nieuwe vrienden en vriendinnen maken

Adresgegevens:
De Zaanse Zomerschool
Noorderven 6
1504 AL Zaandam

Margreet Dekker,
Directeur Zaanse Zomerschool

email: info@zaansezomerschool.nl
telnr: 06-21905027