5 juni 2018

Publieksprijs “Cultuurschool van Noord-Holland” naar obs De Lindenboom!

Trots op deze school die het muziekonderwijs zo’n prominente plek geeft binnen het totale aanbod.