14 juli 2017

Regio College en Zaan Primair sluiten convenant af

Vorige week heeft het Regio College een convenant afgesloten met Zaan Primair, de stichting voor openbaar basisonderwijs in de Zaanstreek.

Zaan Primair en het Regio College spreken in de overeenkomst de intentie uit afspraken te maken die tot doel hebben de opleiding Onderwijsassistent voor aankomend personeel te optimaliseren en af te stemmen op de vraag en ontwikkelingen binnen Zaan Primair.

Het doel van het convenant is het continu aanbieden van kwalitatief goed opgeleide medewerkers in het basisonderwijs. Samen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kwaliteiten van toekomstige onderwijsassistenten. Dit gebeurt door eenduidigheid op het gebied van begeleiding en beoordeling van studenten, maar ook door veel aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering van de praktijkopleiders en -begeleiders. Het regelmatig voeren van overleg met elkaar en het aanbieden en bijwonen van trainingen vormen hier een onderdeel van.

Een mooie ontwikkeling op onderwijsgebied als afsluiter van het schooljaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r.: Tina Ridder, Bob Schenk, Tonnie Ligtermoet en Linda Bartels.