27 april 2012

Samenwerking Zaan Primair en Agora bij vorming brede scholen

De Colleges van Bestuur van de Stichting Zaan Primair en de Stichting Agora zijn met betrekking tot het beleid betreffende de vorming van brede scholen het volgende overeengekomen. Daar waar mogelijk zal gezocht worden naar mogelijkheden om in samenwerking en met vereende krachten te werken aan de vorming van de brede scholen.
U vindt hier de gehele verklaring betreffende de samenwerking