Centrale schoolgids

Iedere school biedt specifieke informatie aan de ouders via de schoolgids. In tal van onderwerpen maakt u kennis met de identiteit, cultuur en werkwijze van de school van uw keuze. De directie zal u graag een exemplaar aanbieden.

 

Er is ook algemene informatie beschikbaar die voor alle scholen van Zaan Primair gelijk is. Het gaat daarbij vooral om regelingen en afspraken die door het schoolbestuur voor haar scholen zijn vastgelegd. Deze informatie hebben we voor u verzameld in de centrale schoolgids.