Stage (Opleiden in school)

Zaan Primair vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het opleiden van goede leraren. Op iedere school van Zaan Primair zijn stagiaires actief. Wij werken samen met de Hogeschool Inholland, de Hogeschool van Amsterdam en de Universitaire Pabo van Amsterdam.
Onze scholen zijn opleidingsscholen; stagiaires doen hier praktijkervaring op en worden door mentoren en Yolanda Wessels, Brigit Dirks en Linda de Boer de (academische) schoolopleiders begeleid en beoordeeld.

   
 Yolanda Wessels  Birgit Dirks  Linda de Boer

Wij vinden het belangrijk dat iedere toekomstige leraar van meet af aan de juiste begeleiding krijgt om zich het vak eigen te maken. Naast het opleiden van leraren wordt met hogescholen en studenten ook gezamenlijke onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken richten zich op velerlei onderwijsthema’s, zoals openbare identiteit, professionalisering, reken- en taalmethodes en ouderbetrokkenheid. Met behulp van deze onderzoeken zorgt Zaan Primair ervoor ons onderwijsaanbod te optimaliseren.
Onderzoeksthema’s en (tussentijdse) resultaten onderzoek.
Als je bij ons in dienst komt dan zorgen wij voor een goede start!
Opleiding vwo-route
Rond je bijna het vwo af? Of ben je bezig met je havo en steven je af op een gemiddelde cijfer van 8 of hoger? Dan hebben Zaan Primair en Hogeschool Inholland een interessante opleiding voor jou: de vwo-route. Een opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) waarmee je 1 jaar sneller voor de klas staat. Ideaal als je graag met kinderen werkt en houdt van een uitdagende, praktijkgerichte studie. Zaan Primair biedt interessante stageplaatsen en na afronding een baangarantie!