28 februari 2012

Stakingsacties op 6 maart bij scholen Zaan Primair

De gezamenlijke onderwijsvakbonden roepen hun leden werkzaam in onder meer het primair en speciaal onderwijs op om 6 maart te gaan staken tegen het voornemen van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen euro te bezuinigen op het passend onderwijs. Die maatregel is zeer nadelig voor de kwaliteit van ons onderwijs en heeft massaontslag, hogere werkdruk voor het achterblijvend personeel en minder tijd voor elke individuele leerling tot gevolg. Het onderwijs doet een ultiem beroep op de Tweede Kamer om af te zien van deze desastreuze maatregel en duizenden mensen voor het onderwijs te behouden.

Een inventarisatie onder de medewerkers van Zaan Primair heeft opgeleverd, dat de stakingsbereidheid  zeer hoog is. Het merendeel van onze scholen is dan ook deze dag gesloten. De betreffende ouders zijn hierover geïnformeerd. Zes van onze scholen zijn op 6 maart open: OBS De Watermolen, OBS De Voorzaan, OBS De Dorpsakker, OBS De Lindenboom, OBS Over de Brug (Hannie Schaft) en OBS De Delta. Een paar scholen zorgt voor noodopvang van kinderen (nadere informatie bij de school).