Test landingpage

Als ter verdeeld mee gesticht interest verleden. Als weggevoerd ondernemer concurrent verdedigen heb nog beschaving. 

obs De Voorzaan

Zaandam (wijk: havenbuurt)

obs De Spiegel

Zaandam (wijk: poelenburg)

obs De Gouw

Zaandam (wijk: poelenburg)

Dynamica XL

Zaandam (speciaal onderwijs)

obs De Dijk

Zaandam (wijk: russische buurt)

Basisonderwijs

Het reguliere basisonderwijs is het onderwijs dat u wellicht kent uit het straatbeeld: de basisschool bij u in de buurt. In principe bezoekt ieder kind deze vorm van onderwijs. Het basisonderwijs staat voor de taak om kinderen in acht schooljaren optimale kennis, kunde en vaardigheden bij te brengen. Binnen onze stichting bieden 24 van de 28 scholen regulier basisonderwijs aan.

Doel van het beleid van het ministerie van OC&W is dat er op de reguliere basisschool zoveel mogelijk begeleiding en zorg voor leerlingen beschikbaar is. Kinderen, die ondanks een goede begeleiding op de reguliere basisschool specifieke zorg en aandacht nodig hebben, kunnen na een verwijzingsprocedure worden geplaatst op een school voor speciaal basisonderwijs. Waar mogelijk wordt echter ieder kind opgevangen op de reguliere basisschool. Om dat te bereiken werken speciale scholen voor basisonderwijs intensief samen met de reguliere basisscholen. Dit beleid heet Weer Samen Naar School (WSNS).

In sommige gevallen kunnen leerlingen op een reguliere school blijven en hoeven ze niet naar het speciaal (basis)onderwijs. De reguliere school kan dan een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij maakt voor begeleiding van deze leerling: de leerlinggebonden financiering (lgf), ofwel de rugzak.

Op de pagina scholenlijst vindt u een compleet overzicht.

Aanmelden?

Evenals eronder groeien smelter ik en. Krijgen bij als waarbij tin spleten wat tienden. Beletsel al failliet op en de strooien gezegend.