10 juli 2015

Uitspraak kort geding

Rechter doet uitspraak in kort geding tussen Zaan Primair en de Algemene Onderwijsbond

Aanleiding
Tussen Zaan Primair en de Algemene Onderwijsbond (AOb) ontstond een paar maanden geleden een fors meningsverschil over de wijze waarop Zaan Primair de nieuwe cao voor het primair onderwijs wilde invoeren. De AOb beschuldigde in een brief aan haar leden Zaan Primair ervan, dat zij in een bericht aan haar personeel o.a. dreigementen uitte in het proces van afronding van de aanstellingsomvang op weg naar de 8-urige werkdag en 40-urige werkweek. Zaan Primair nam deze beschuldiging hoog op, vooral omdat de AOb de brief aan haar leden al verstuurde vóór zij antwoord van het college van bestuur had gekregen op de hierover door de AOb gestelde vragen.

Klacht
Als reactie op de beschuldiging en het voortijdig versturen van de brief aan de leden diende Zaan Primair een klacht in bij het hoofdbestuur van De AOb en ontzegde lopende de behandeling van die klacht de betreffende bestuurder van de AOb de toegang tot de gebouwen van Zaan Primair. Zaan Primair vroeg aan de AOb de aan de leden verstuurde brief te rectificeren, hetgeen de AOb weigerde.

Kort geding
Zaan Primair en AOb troffen elkaar voor de rechter in Utrecht in een kort geding op 29 juni 2015. Op 8 juli deed de rechter uitspraak. In het vonnis wordt Zaan Primair gelast de bestuurder van de AOb weer toegang te geven tot de gebouwen vanwege het maatschappelijke belang van vakverenigingen om hun leden terzijde te kunnen staan. De rechter wijst de vordering van Zaan Primair tot rectificatie van de brief van de AOb af, omdat volgens de rechter niet kan worden gesteld dat er sprake is van onrechtmatig handelen gezien de vrijheid van meningsuiting van de AOb.
Wel stelt de rechter, dat de betwiste brief van de AOb aan haar leden van weinig nuance getuigt. Ook is de rechter van oordeel dat de berichtgeving van Zaan Primair aan haar personeel objectief gezien niet als dreigement kan worden beschouwd of als een oneigenlijke manier om het personeel tot een bepaalde keuze te dwingen.
Zaan Primair legt zich bij de uitspraak van de rechter neer en stelt geen hoger beroep in.