20 september 2012

Universitaire Pabo

Dit schooljaar start Zaan Primair met een opleidingstraject voor eerstejaars studenten van de Universitaire Pabo Amsterdam. Dat zijn studenten die leraar basisonderwijs worden en tegelijkertijd een bachelor gaan halen aan de universiteit. De acht studenten lopen stage op vier van onze basisscholen. U kunt ze tegen komen op: de Pionier, de Lindenboom, de Herman Gorter en de Jagersplas. De stage richt zich op het oefenen van leerkrachtvaardigheden en het lesgeven. Ook leren de studenten dit jaar eenvoudige onderzoekjes te doen. Het doen van onderzoek neemt toe als de studenten derde- en vierdejaars zijn.