Openbare basisschool de Gouw is op zoek naar een

Leerkracht midden- en bovenbouw

(wtf 0.6)

Per 1-8-2020. Werktijdfactor is in overleg aan te passen.

Introductie

De Gouw heeft een schoolpopulatie met ruim 25 verschillende nationaliteiten en er worden 49 verschillende thuistalen gesproken. Dat is een reële afspiegeling van de wijk Poelenburg. Het team is betrokken, nieuwsgierig, deskundig en vindingrijk in het bieden van goed en passend onderwijs voor onze schoolpopulatie, met het accent op sterk taalonderwijs en ouderbetrokkenheid. De Gouw is een IKC in ontwikkeling.
In het mooie, oude schoolgebouw zijn naast de 9 groepen + peuter academie ook 2 groepen Peuterspelen Babino, (incl. BSA) een logopediepraktijk De Praatmaat (2 dagen per week), een Zaan Primair Plusklas (1x per week) 2 SBO-groepen Dynamica XL en 2 startgroepen van de Kernschool gevestigd. We werken intensief samen aan passend onderwijs. De Gouw participeert in de projecten Pact Poelenburg, Hallo Muziek; Jongeren op Gezond Gewicht; BOUW, Tinkeren(techniek) en Bieb op School!

Wij zoeken

een collega die:

  • Affiniteit met de schoolpopulatie heeft en hoge verwachtingen stelt
  • Cultuursensitief is of de ambitie heeft dat te worden
  • Open staat om te leren met en van collega’s
  • Een bijdrage aan onze schoolontwikkeling wil leveren
  • In het bezit is van een PABO diploma

Tot de aanbeveling strekt als je:

  • Kennis hebt van meertaligheid en 2e taalverwerving
  • Het verschil wilt maken door het bieden van gelijke onderwijskansen

 

Wij bieden

  • Salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs

Onze visie

Op De Gouw staat TAAL CENTRAAL. Taalverwerving benaderen we vanuit het ecologisch perspectief. Het ontwikkelen van taal reikt verder dan de vier muren van onze school. Ouders en het gezin/de familie zien wij als belangrijke partners voor het bevorderen van de taal van onze leerlingen. Wij hebben de overtuiging dat het waarderen van de taalachtergrond van onze leerlingen bijdraagt aan hun identiteitsontwikkeling en taalverwerving.

Op De Gouw werken we vanuit de 4 kernwaarden: veiligheid, betrokkenheid, trots en zelfvertrouwen. We gebruiken de methode KWINK. Ons motto is:  Trots op jou, trots op De Gouw

Vacaturenummer ZP 20-29

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Je kunt tot 30 maart solliciteren op deze vacature.

Voor inlichtingen kun je terecht bij Adriënne Frans, directeur van de school: 06 – 20131797 of bezoek de website van de school: www.obsdegouw.nl

Sollicitatieformulier

Via dit formulier kun je direct reageren op deze vacature.
  • (max. 150 karakters)