Openbare basisschool De Delta is op zoek naar een

Leerkracht unit middenbouw

(wtf 0.6-0.8)

Met ervaring binnen het unitonderwijs

Introductie

OBS De Delta is een nieuwe, moderne groeischool gelegen aan de rand van de nieuw-bouwwijk Saendelft-West. Als School voor de toekomst staat zelfredzaamheid, creativiteit en zelfvertrouwen hoog in ons vaandel. Het profiel van onze school heeft 3 stevige pijlers:
• Persoonlijkheidsvorming
• ICT / 21st Century Skills
• Kunst en cultuur

Wij zoeken

 • Een collega die ervaring heeft met het unitonderwijs en ons wil helpen met de verdere ontwikkeling daarvan;
 • Vaardigheid op het gebied van ICT en de toepassing van ICT in het onderwijsprogramma;
 • Een flexibele, humoristische teamplayer met een open, lerende en vragende houding;
 • Een collega die in het bezit is van een PABO-diploma.

Functieomschrijving:
• Voert onderwijsactiviteiten uit op basis van afstemming en hanteert daarbij uiteenlopende werkvormen en gedifferentieerde leeractiviteiten die aansluiten bij de behoefte van onze leerlingen;
• Creëert een veilig en rustig pedagogisch klimaat in een dynamische werkomgeving;
• Neemt actief deel aan professionaliseringsactiviteiten van het onderwijsteam.

Tot de aanbeveling strekt:

 • Kennis en toepassing van 21st century skills;
 • Gecertificeerd Kanjertraining;
 • Ervaring in het werken met Gynzy.

Wij bieden

 • Een afwisselende, uitdagende baan in de middenbouw unit;
 • De kans om mee te denken over het verder ontwikkelen van ons onderwijs in een prachtig nieuw gebouw dat helemaal ingericht is naar het vernieuwende concept;
 • Een innovatieve leeromgeving waarbinnen leerlingen werken met sCoolTools op een eigen device, op een leerdoelgerichte manier. Een wetenschap- en technieklokaal dat ingericht wordt voor innovatieve projecten, rijk ingerichte leerpleinen en een natuurlijk schoolplein;
 • Salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs.

Onze visie

Obs De Delta biedt onderwijs aan waarin kinderen hun talenten zo goed en volledig mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij doen dit vanuit een sterke missie: obs De Delta bereidt kinderen voor op de toekomst.

Vacaturenummer ZP 19-66
Sollicitaties worden direct in behandeling genomen.

Voor inlichtingen kun je terecht bij Linda Bartels, directeur van de school: 06 – 50 479 768.
Schoolwebsite: www.obsdedelta.eu

Sollicitatieformulier

Via dit formulier kun je direct reageren op deze vacature.
Leerkracht groep 6 De Voorzaan

Leerkracht groep 6 De Voorzaan

De Voorzaan is een basisschool met 2 locaties in Zaandam-zuid, waar de Voorzaan als waterscheiding tussen ligt. Op de school zitten ruim 300 leerlingen. De twee buurten hebben ieder hun eigen karakter…

Lees meer
Leerkracht onderbouw De Watermolen

Leerkracht onderbouw De Watermolen

Openbare basisschool De Watermolen is op zoek naar een Leerkracht onderbouw (wtf 0.6) Gewenst specialisme taal of rekenen. De Watermolen is een veilige, toegankelijke school, met een duidelijke structuur, met korte lijnen, een fijn team en bovenal geweldige…

Lees meer
Leerkracht groep 6-7 Het Palet

Leerkracht groep 6-7 Het Palet

Openbare basisschool Het Palet is op zoek naar een Leerkracht groep 6-7 (wtf 0.8) Met mogelijkheden tot uitbreiding van uren in onze invalpool. HET PALET: De school, die KLEUR geeft aan ontwikkeling. Hoofdpunten van de school: Eruit halen wat erin zit…

Lees meer