29 september 2016

Verslag Symposium: “Verschillen tussen jongens en meisjes in opvang en onderwijs”

red_de_jongensZaan Primair en Centrum Jong/Jeugdteam organiseerden op woensdag 14 september 2016 een symposium in het Zaantheater te Zaandam. Met dit symposium willen we de bewustwording activeren dat sekse- en genderverschillen factoren zijn in de ontwikkeling van jongens waar we meer rekening mee moeten houden. Opvoeders, leerkrachten, leidinggevenden en beleidsmakers moeten een gevoel ontwikkelen voor deze verschillen in aanleg, rijping, omgevingsinvloeden en manieren van leren. Wat betekent dit voor onze dagelijkse praktijk, onze speel/leeromgeving, ons aanbod en onze pedagogische benadering? Verwonderen wij ons nog wel genoeg over jongens in onderwijs en zorg?

Lees verder in het verslag-symposium-jongens-meisjes