20 december 2013

Voorzitterswisseling Raad van Toezicht Zaan Primair

De gemeenteraad van Zaanstad heeft mevrouw Ina Brouwer per 1 januari 2014 benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Zaan Primair. Zij volgt in deze functie de heer Marco Snoek op, die in totaal 9 jaar verbonden is geweest aan de organisatie. Zaan Primair is in Zaanstad verantwoordelijk voor het primair en speciaal openbaar onderwijs, dat door 28 scholen op 35 locaties in de stad wordt verzorgd.

Marco Snoek, lector bij de Hogeschool van Amsterdam, treedt reglementair na twee zittingstermijnen per 1 januari 2014 terug als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij is vanaf de verzelfstandiging van het primair openbaar onderwijs in januari 2009 voorzitter geweest. Daarvoor was hij als lid en voorzitter van de gemeentelijke bestuurscommissie van het openbaar primair onderwijs Zaanstad (OPOZ) al betrokken bij de organisatie.

Ina Brouwer is momenteel o.a. voorzitter van de Taskforce Kinderopvang/Onderwijs in Amsterdam en daardoor goed op de hoogte van de uitdagingen in onderwijsland. Ze beschikt mede vanuit haar politieke en bestuurlijke loopbaan over een relevant netwerk. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Zaan Primair beschouwen haar benoeming als voorzitter van de Raad van Toezicht dan ook als een aanwinst voor de organisatie.