6 oktober 2016

Warm welkom studenten lerarenopleidingen

In september zijn bijna 80 studenten van de verschillende lerarenopleidingen (Inholland, HvA en UPvA) op de scholen van Zaan Primair met hun stage begonnen. Op de scholen worden de studenten door mentoren begeleid. Daarnaast beschikt Zaan Primair over 2 schoolopleiders. Zij vormen de schakel tussen student, mentor en de lerarenopleiding. Om de studenten een goede start bij Zaan Primair te geven hebben de schoolopleiders startbijeenkomsten georganiseerd. Er is voorlichting gegeven en op ludieke wijze is met elkaar kennis gemaakt. Eén van de bijeenkomst vond op OBS De Gouw plaats, waar de studenten een warm welkom kregen.

20160927_091645-medium

20160927_095505-medium