22 november 2016

Week tegen de kindermishandeling 2016

De week tegen de kindermishandeling heeft geleid tot de volgende positieve ontwikkelingen;

Ondertekening manifest
Vorige week is er bij obs De Spiegel een baanbrekend manifest ondertekend door de lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland, Hogeschool iPabo, Hogeschool van Amsterdam, gemeente Zaanstad en de schoolbesturen Agora en Zaan Primair.
De drie hogescholen hebben concrete toezeggingen gedaan over aanpassingen in hun curriculum. Derde- en vierdejaars studenten zullen voortaan geschoold gaan worden op het gebied van signaleren en handelen bij kindermishandeling.

img_manifest2 img_manifest1

Training Kindermeldcode
Inmiddels hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van obs De Dorpsakker en obs De Spiegel een uitgebreide uitleg gekregen over de Kindermeldcode. Bij de uitleg werd gebruik gemaakt van het kinderrechtenspel. Willemijn Dupuis en Femke van der Spoel van KinderrechtenNU verzorgden de training. De leerlingen en de betreffende leerkrachten/zorgcoördinatoren hebben de training als een meerwaarde en als positief ervaren.

Heel bijzonder en ontroerend hoe open de leerlingen waren, kippenvel…’

img_manifest3

Onze aandachtsfunctionarissen
Sinds afgelopen donderdag…. onze eerste gecertificeerde aandachtsfunctionarissen!
Gefeliciteerd collega’s en goed gedaan!

img_manifest4