20 november 2017

Week tegen kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert in 2017 voor het vijfde opeenvolgende jaar de Week tegen Kindermishandeling. Deze vindt dit jaar plaats van 20 t/m 26 november. De eerste twee jaar heette het event overigens anders; toen was de naam Week van Kinderen Veilig.

Waarom een Week tegen Kindermishandeling?
Met de Week tegen Kindermishandeling vraagt de Taskforce aandacht voor het thema kindermishandeling. En dat is hard nodig! In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Veel te veel natuurlijk!

Om het aantal mishandelde kinderen terug te dringen, is ieders inzet nodig. Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld waaraan een slachtoffer van geweld bloot staat, doorbreken. En dan gaat het niet alleen om professionals, zoals  zorgverleners, onderwijzers, gemeentebestuurders en politie. Iedereen in de buurt van mishandelde kinderen kan signalen opmerken en in actie komen. Ook familieleden, vrienden, buren of sportgenoten dus.

In de Week tegen Kindermishandeling – van 14 t/m 20 november – doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Ook richt de Week tegen Kindermishandeling zich op de kinderen zelf. Zij maakt hen bewust van wat zij zelf kunnen doen wanneer zij het slachtoffer zijn van kindermishandeling.

Activiteiten
In de Week tegen Kindermishandeling organiseert een groot aantal organisaties door het hele land allerlei activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik.

Lees meer info op de website: www.weektegenkindermishandeling.nl