27 maart 2012

Werken aan steengoede scholen

Woensdag 21 maart was er voor schooldirecteuren en intern begeleiders een mini conferentie met de titel “werken aan steengoede scholen”. De middag stond in het teken van opbrengstgericht leiderschap: hoe zorgen we ervoor dat we met onze leerlingen nog meer leerwinst behalen. Na een inleiding door het Centrum van Nascholing Amsterdam werden er verschillende workshops verzorgd door mensen uit de dagelijkse praktijk. Hoe betrek je de mensen uit je team erbij, hoe zorg je dat analyse van de opbrengsten vertaald wordt naar beleid etc.

Het was een geslaagde en leerzame middag. Een ieder heeft er zaken uit kunnen halen die bruikbaar zijn in de eigen praktijk.