Functieomschrijving Medewerker PR en Communicatie

Als medewerker PR en Communicatie en PR ben je verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie van Zaan Primair. Je voert o.a. de volgende taken uit:

 1. (Publieks)voorlichting en evenementen
 • levert advies over de (on- en offline) voorlichting binnen de stichting en naar buiten toe;
 • draagt bij aan de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van evenementen zoals open dagen, voorlichtingen e.d. en je geeft tips over de inhoud en vorm van presentaties;
 • stemt de publieksvoorlichting af binnen de stichting en ondersteunt bij het opstellen van persberichten.

 

 1. PR- en communicatie
 • verzorgt de communicatie (in- en extern) over besluiten en ontwikkelingen binnen de organisatie;
 • ontwikkelt PR- en communicatieplannen en maakt actief deel uit van werk- en projectgroepen;
 • draagt zorg voor een goede planning, afstemming en uitvoering van verschillende pr en communicatieactiviteiten/ ideeën;
 • schrijft plannen, stelt interne huisstijlregels (ook voor de sociale media) op en gedragsregels voor de omgang met de media;
 • signaleert interne en externe ontwikkelingen (waaronder het volgen van Twitter, Facebook, Instagram etc) en brengt die proactief onder de aandacht van interne belanghebbenden;
 • onderhoudt contacten met externe belanghebbenden.

 

 1. Redactie en productie
 • redigeert o.a. de centrale schoolgids, het jaarverslag en meerjarenplan;
 • draagt zorg voor voorlichtingsmateriaal, artikelen en (educatieve) publicaties;
 • verzorgt als eindredacteur de kwaliteit en inhoud van pr-materiaal en periodieken (w.o. de website);
 • onderhoudt contacten met externe uitvoerders (fotografen, drukkers, etc.) en bewaakt hun kwaliteit;
 • staat collega’s met raad-en-daad terzijde bij het schrijven en publiceren;
 • tenslotte lever je met jouw ondersteuning een bijdrage aan het directiesecretariaat.