Kom nu werken bij Zaan Primair

Bekijk hier waarom

 Bekijk hier onze vacatures!

Jouw nieuwe carrière voor de klas – Zij-instroom
Wil jij aan de slag in het basisonderwijs bij Zaan Primair? En heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding? Dan kun je een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen voor het volgen van een zij-instroomtraject bij de Pabo HvA. Door het jaar heen worden meerdere van deze voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd:
11 februari 2019
6 maart 2019
11 april 2019
8 mei 2019
12 juni 2019
8 juli 2019

Tijdens deze bijeenkomst gaan we nader in op zowel het geschiktheidsonderzoek als het opleidingstraject. Na afloop van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om individuele vragen over je persoonlijke situatie te bespreken of om hiervoor een aparte afspraak te maken.

Eerst volgende beschikbare startmoment van de opleiding is september 2019. De werving & selectiegesprekken voor deze groep starten in maart 2019.

Ben je enthousiast, stuur dan een gemotiveerde brief naar po@zaanprimair.nl ter attentie van Ingrid Stapel.

Klik hier voor de brochure van de HvA.
Klik hier voor de brochure zij-instroom.

Als het zij-instroomtraject niet bij je past, maar je zou wel als leraar aan de slag willen gaan, dan kun je je aanmelden bij InHolland voor de tweejarige deeltijdopleiding.

‘Lerend werken’ bij Zaan Primair
Zaan Primair biedt jou een interessante werkomgeving als je het openbaar onderwijs een warm hart toedraagt. Onze onderwijsorganisatie hanteert het principe van ‘lerend werken’. Daarmee zetten we in op een permanente ontwikkeling van ons personeel. Scholing, coaching en begeleiding maken structureel deel uit van de aandacht die we jou op de werkvloer bieden.

Oog voor individueel talent
Zaan Primair voert een actief personeelsbeleid, gericht op het ontwikkelen van je individuele talenten in samenhang met de wensen van onze organisatie. Omdat we één van de grotere schoolbesturen zijn in Noord-Holland, ontmoet je veel collega’s die allemaal bijdragen aan de uitwisseling van kennis en vaardigheden. Bovendien biedt de rijke geschakeerdheid van Zaanstad de mogelijkheid te werken op scholen met sterk uiteenlopende identiteiten.

Als schoolbestuur investeren we op kwaliteit; dat komt ook jouw persoonlijke groei ten goede. Veelvuldig worden functiegroepen uitgenodigd om in contact met elkaar te bouwen aan goed onderwijs.

Beginnend, ervaren of herintreder?
Voor startende en herintredende leerkrachten biedt Zaan Primair vanwege de persoonlijke begeleiding volop kansen om het vak goed onder de knie te krijgen. Ook ervaren en bekwame leerkrachten, intern begeleiders of directieleden nemen we graag in onze organisatie op.

Wil je flexibeler werken? Meld je dan bij ons voor een aanstelling als invalleerkracht. Regelmatig zijn er vacatures op onze 28 scholen.

Met jou investeren we graag in een professioneel werkklimaat dat uitdagingen en kansen biedt.

CAO Primair Onderwijs
Voor alle werknemers van Zaan Primair is de CAO PO 2016-2017 van toepassing.

 Naar de vacatures

Gedragscode
Voor alle werknemers van Zaan Primair is een gedragscode opgesteld. Hierin staat hoe we binnen Zaan Primair met elkaar om willen gaan.
 Gedrags- en omgangscode