2 februari 2016

Zaan Primair scholen zijn nu opleidingsscholen

Zaan Primair levert een actieve bijdrage aan het opleiden van leraren. Op iedere school van Zaan Primair zijn stagiaires actief. Vanaf 2016 heeft Zaan Primair samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de Hogeschool Inholland, de Hogeschool van Amsterdam en de Universitaire Pabo van Amsterdam.

Scholen van Zaan Primair zijn nu opleidingsscholen; stagiaires doen hier praktijkervaring op. Zij worden door praktijkbegeleiders en schoolopleiders van Zaan Primair begeleid en beoordeeld.

Naast het opleiden van leraren wordt met hogescholen, de universiteit en de studenten ook gezamenlijke onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken richten zich op verschillende onderwijsthema’s, die de kwaliteit van onderwijs verbeteren.

Komt een leraar vervolgens in dienst? Dan zorgt Zaan Primair voor een goede start met een begeleidingsprogramma op maat en een coach. Daarnaast zijn er bijeenkomsten waar de startende leraar intervisie krijgt en verschillende thema’s worden behandeld.